Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

Anunțuri

Rezultate finale selecție Grup Țintă (etapa SEPTEMBRIE 2022) - USV Iași

Rezultate finale selecție grup țintă (etapa septembrie 2022) – USV Iași în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/993/6/13 - Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență PROINVENT – cod proiect 153299.

Rezultate finale selecție Grup Țintă doctoranzi (etapa SEPTEMBRIE 2022) - UNEFS

Rezultate finale selecție grup țintă doctoranzi (etapa septembrie 2022) – UNEFS în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/993/6/13 - Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență PROINVENT – cod proiect 153299.

Rezultate finale selecție Grup Țintă postdoctoranzi (etapa SEPTEMBRIE 2022) - UNEFS

Rezultate finale selecție grup țintă postdoctoranzi (etapa septembrie 2022) – UNEFS în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/993/6/13 - Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență PROINVENT – cod proiect 153299.

Anunț selecție Grup Țintă - postdoctoranzi (etapa SEPTEMBRIE 2022) - UDJG

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță selecția grupului țintă - postdoctoranzi (etapa SEPTEMBRIE 2022) în cadrul proiectului “Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență PROINVENT – cod proiect 153299”

Ședința lunară a experților din echipa de implementare a proiectului - 16 septembrie 2022

În cadrul proiectului Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență – PROINVENT – contract nr. 62487/03.06.2022 POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299, vineri, 16 septembrie, începând cu ora 1600, via Skype (https://join.skype.com/IQ89FAsmfaCQ), va avea loc ședința lunară a experților din echipa de implementare a proiectului în cadrul căreia vor fi discutate aspecte privitoare la selecția grupului țintă și la derularea activităților proiectului.

Conferința de deschidere PROINVENT

În data de 15 iulie 2022 a avut loc Conferința de deschidere a proiectului „PROGRAM PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI Șl INOVĂRII ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ DE EXCELENŢĂ" (PROINVENT), cod SMIS 153299, cofinanțat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6- Educație și competențe; Prioritatea de investiții- 10.iv. îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; Apel de proiecte POCU/ 993/ 6/ 13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat".

Rezultate finale selecție Grup Țintă - doctoranzi (etapa IULIE 2022) - UNAGE

Rezultate finale selecție grup țintă (etapa iulie 2022) – UNAGE în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/993/6/13 - Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență PROINVENT – cod proiect 153299.

Conferința de deschidere a proiectului

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați vă invită la Conferința de deschidere a proiectului “Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență PROINVENT” – cod proiect 153299. Conferința se va desfășura în Sala Europa a hotelului Ibis Styles Dunărea Galați în data de 15 iulie 2022 începând cu ora 1000.

Rezultate finale selecție Grup Țintă - doctoranzi (etapa IULIE 2022) - USV Suceava

Rezultate finale selecție grup țintă (etapa iulie 2022) – UOC în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/993/6/13 - Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență PROINVENT – cod proiect 153299.

Rezultate finale selecție Grup Țintă - doctoranzi (etapa IULIE 2022) - UOC

Rezultate finale selecție grup țintă (etapa iulie 2022) – UOC în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/993/6/13 - Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență PROINVENT – cod proiect 153299.